Amanda Jazzband

Sted: Air Pub - ingen fotograf den dag - derfor alene orkesterbillede.